HISTORISK SJØBLOMSTEN

Opphavet til SJØBLOMSTEN er et skrog ble bygd i 1915 ved et ukjent verft. Båten var den gang 37 fot og er en typisk representant for overgangen fra åpen til dekket fiskebåt.

SJØBLOMSTEN representerer nøysomheten på kysten. Den har vært benyttet til føring, fiske med mange redskapstyper, og til fangst, med stadige ombygginger og kontinuerlige tilpassinger.

I dag framstår SJØBLOMSTEN som en av de mest moderne båtene i denne størrelsen når det gjelder innredning, instrumentering og eksteriør.

Historia fram til 1940 er lite kjent, men eier fra 1940 gikk med handelsreisende og drev fiskeføring. Etter ombygging og forlenging i 1944 til 52 fot, ble båten benyttet til fiske og fra 1945 til hvalfangst. Utenom fangstsesongen ble båten benyttet i fiske med garn, snurrevad og reketråling.

Fra 1963 til 2005 var båten kun benyttet til fiske med snurrevad. I 2000 ble det foretatt ny ombygging til tverrhekk og båten ble forlenget til 57 fot.

Nye eiere har igangsatt og fullførte planlagte ombygginger og reparasjoner i årene etter 2006.